Την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της ΔΕΗ επισκέφθηκε το Προεδρείο του Συλλόγου Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ

Την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της ΔΕΗ επισκέφθηκε το Προεδρείο του Συλλόγου Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ

Επίσκεψη στην επιτελική Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (ΓΔ/ΑΝΠ) της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα) πραγματοποίησε το Προεδρείο του Πανελλαδικού Συλλόγου Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Δημήτρη Καρέλη και τον Γενικό Γραμματέα Γιάννη Καλπούζο, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017.
Το Προεδρείο του Συλλόγου συναντήθηκε με τον κ. Γεώργιο Δαμάσκο, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (ΓΔ/ΑΝΠ) της ΔΕΗ, στα πλαίσια των επαφών του Προεδρείου του Συλλόγου Καταμετρητών που έχουν ως στόχο την πραγματοποίηση Ημερίδας για την ανάδειξη της διαχρονικής αξίας της νευραλγικής δραστηριότητας της Καταμέτρησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, τη σπουδαιότητα των ακριβών μετρήσεων και των εμπεριστατωμένων ελέγχων της μετρητικής διάταξης, αλλά και την επίλυση των ζητημάτων που ενσκήπτουν καθημερινά και αντιμετωπίζονται από τις υπηρεσίες και το έμπειρο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).
Ακολούθησε ενημέρωση και εποικοδομητική συζήτηση, με τον κ. Γενικό Διευθυντή να δηλώνει την συμπαράσταση του ίδιου και της επιχείρησης της ΔΕΗ στο εγχείρημα του Συλλόγου μας.
Ως γνωστόν, η καταμέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, για όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, είναι αρμοδιότητα ΔΕΔΔΗΕ.
Για το λόγο αυτό θα ακολουθήσει σειρά συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το Σωματείο μας έχει επιλέξει το δρόμο του διαλόγου και των εποικοδομητικών προτάσεων και όχι του στείρου και αδιάλλακτου συνδικαλισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν αντιπαρατιθέμεθα σθεναρά με τους δογματισμούς, τις αναχρονιστικές αντιλήψεις, αλλά και τα συμφέροντα ορισμένων κύκλων, εντός και εκτός των τειχών.  


Το Γραφείο Τύπου

Π.Σ.Κ.Ε.-ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ

Την Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τον Τομέα Περιφερειακών Συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ επισκέφθηκε το Προεδρείο του Συλλόγου Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ


Την Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τον Τομέα Περιφερειακών Συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ επισκέφθηκε το Προεδρείο του Συλλόγου Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ

Επίσκεψη στην Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τον Τομέα Περιφερειακών Συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ (Αυτοκράτορος Νικολάου 2, Αθήνα) πραγματοποίησε το Προεδρείο του Πανελλαδικού Συλλόγου Καταμετρητών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Δημήτρη Καρέλη και τον Γενικό Γραμματέα Γιάννη Καλπούζο, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017.
Το Προεδρείο του Συλλόγου συναντήθηκε με τον Τομεάρχη Περιφερειακών Συστημάτων κ. Γιώργο Λιακόπουλο και τον Υποτομεάρχη Συστημάτων Καταμέτρησης κ. Παπαιωάννου Γιάννη, ενώ ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα σχετικά με τα περιφερειακά πληροφοριακά συστήματα καταμέτρησης, τα οποία απασχολούν συνολικά τα Γραφεία Καταμέτρησης όλων των Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ.
Κατά την συζήτηση διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων για τα θέματα αυτά, καθώς και κοινή βούληση για την άμεση επίλυση των προβλημάτων, μέσω αγαστής συνεργασίας όλων των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων.
Ακολούθησε παρουσίαση των καταχωρητών καταμέτρησης, νέας προηγμένης τεχνολογίας, τους οποίους έχει προμηθευτεί ο Τομέας και χρησιμοποιεί πιλοτικά, εξετάζοντας την δυνατότητα προμήθειας ικανού αριθμού για τις ανάγκες της καταμέτρησης πανελλαδικά.
Οι νέοι καταχωρητές διαθέτουν σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS), φωτογραφική μηχανή, υποδοχή κάρτας sim για τηλεφωνία και υπηρεσίες δεδομένων (data), καθώς και εύχρηστη - ευανάγνωστη οθόνη και φακό φωτισμού, στοιχεία που διευκολύνουν την εργασία των καταμετρητών μέσα σε δύσκολες και ενίοτε ακραίες συνθήκες.
Στα προβλήματα των απαρχαιωμένων και τεχνολογικά ανεπαρκών παλαιών καταχωρητών, προστίθεται και το υπέρογκο κόστος συντήρησής τους, πράγμα που καθιστά επιβεβλημένη και συμφέρουσα για την εταιρία την άμεση αντικατάστασή τους με την προμήθεια νέου τύπου καταχωρητών ή ανθεκτικών Tablets εργασίας, για τις ανάγκες των γραφείων καταμέτρησης πανελλαδικά.
Μικρότερης διάρκειας, αλλά εξαιρετικής ουσίας και σημασίας συναντήσεις, είχε το Προεδρείο του Συλλόγου μας με την κ. Αλεξία Κούρτη, Τομεάρχη Διαδικασιών & Συστημάτων Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ και τον κ. Γιώργο Κότσαλο, Βοηθό Διευθυντή Περιφέρειας Αττικής ΔΕΔΔΗΕ, για γενικότερα θέματα καταμέτρησης.
Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα το κοινό συμφέρον, της εταιρίας του ΔΕΔΔΗΕ, των καταναλωτών, των παρόχων και των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και των όλων των συναδέλφων μας και ουδέποτε έδρασε υπερασπιζόμενος συντεχνιακά ή ιδιωτικά συμφέροντα, κάτι που το αποδεικνύει η πορεία του στο χρόνο.
Το Γραφείο Τύπου

Π.Σ.Κ.Ε.-ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ

Τον Τομέα Λειτουργίας Τηλεμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ και το Κύριο κέντρο τηλεμέτρησης στην Αθήνα επισκέφθηκε το Προεδρείο του Συλλόγου Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ

Τον Τομέα Λειτουργίας Τηλεμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ και το Κύριο κέντρο τηλεμέτρησης στην Αθήνα επισκέφθηκε το Προεδρείο του Συλλόγου Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ

Επίσκεψη στον Τομέα Λειτουργίας Τηλεμέτρησης της Διεύθυνσης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και το Κύριο κέντρο τηλεμέτρησης στην Αθήνα (Αγίας Άννης 70, Ρουφ) πραγματοποίησε το Προεδρείο του Πανελλαδικού Συλλόγου Καταμετρητών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Δημήτρη Καρέλη, τον Γενικό Γραμματέα Γιάννη Καλπούζο, τον Ταμία Σπύρο Σπυρόπουλο, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017.
Το Προεδρείο του Συλλόγου συναντήθηκε με τον Τομεάρχη Λειτουργίας Τηλεμέτρησης κ. Βασίλη Ρογκάκο και ξεναγήθηκε από τον ίδιο και τους αρμόδιους συναδέλφους στο Κεντρικό Σύστημα «Τηλεμέτρησης & επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων Μέσης Τάσης» και «Τηλεμέτρησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης με συμφωνημένη ισχύ άνω των 55KVA», του ΔΕΔΔΗΕ.
Στη διεξοδική και εποικοδομητική συζήτηση που επακολούθησε διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων τόσο για την σπουδαιότητα της χρήσης νέων τεχνολογιών στην καταμέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για τον πολυσήμαντο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού των Γραφείων Καταμέτρησης και κυρίως των έμπειρων Καταμετρητών του ΔΕΔΔΗΕ στην πρακτική εφαρμογή τους.
Η Τηλεμέτρηση - Τηλεδιαχείριση των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (Automatic Meter Reading), παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές και πλεονεκτήματα, όπως και οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική εξέλιξη, δεν αποτελεί όμως πανάκεια για την επίλυση των ζητημάτων της δραστηριότητας της καταμέτρησης, τουναντίον καθίσταται επιβεβλημένος ο περιοδικός και έκτακτος οπτικός έλεγχος όλων των τηλεμετρούμενων παροχών, από κατάλληλα εκπαιδευμένους τακτικούς καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ.


Το Γραφείο Τύπου

Π.Σ.Κ.Ε.-ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ


Η οικογένεια της ΔΕΗ είναι από σήμερα φτωχότερη: «Έφυγε» ο Κώστας Δόλογλου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ/ΔΕΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π./ΔΕΗ-Κ.Η.Ε.
Αθήνα 13/07/2017
Η οικογένεια της ΔΕΗ είναι από σήμερα φτωχότερη

Το θλιβερό άγγελμα του αδόκητου θανάτου του Κωσταντίνου Δόλογλου, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας, σκόρπισε πίκρα και θλίψη στους φίλους και τους οικείους του.
Η οικογένεια της ΔΕΗ είναι από σήμερα φτωχότερη, καθώς έφυγε από κοντά μας, στα εξήντα του χρόνια, ένας εξαίρετος άνθρωπος, με απαράμιλλο ήθος, επαγγελματισμό, εντιμότητα και αξιοπρέπεια, ανιδιοτέλεια και πάθος για προσφορά, που η απώλειά του αφήνει πίσω δυσαναπλήρωτο κενό.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους.
Για την ιστορία, το όνομα του Κώστα Δόλογλου κοσμεί επίσης τις δέλτους της ιστορίας του Σωματείου μας και όσοι από μας τον γνώρισαν το κρατούν ως σημαντική παρακαταθήκη.
Στην τελευταία του κατοικία στον Ιερό Ναό Παναγίας Μαρμαριώτισσας στο Κάτω Χαλάνδρι Αττικής τον συνόδευσαν συνάδελφοι, φίλοι και συναγωνιστές του, ενώ το Δ.Σ. του Πανελλαδικού Συλλόγου Καταμετρητών – Εισπρακτόρων ΔΕΗ εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Καλπούζος.

Ο Κωνσταντίνος Δόλογλου (1957-2017), ήταν οικονομολόγος και λογιστής φοροτεχνικός Α' τάξεως με πολυετή εμπειρία και προϋπηρεσία στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων καθώς και στην οικονομική διαχείριση μεγάλων μονάδων. 
Ήταν πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του τμήματος Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. 
Είχε εργασθεί σε θέσεις ευθύνης τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα και είχε διευθύνει υπηρεσίες ΝΠΙΔ, υπηρεσίες του Δημοσίου, υπηρεσίες ΔΕΚΟ και το σύνολο Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Διετέλεσε ανώτερο στέλεχος της ΔΕΗ (Σύμβουλος Διοίκησης), Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ με υπηρεσίες σ' ολόκληρη την επικράτεια για την εξυπηρέτηση 60.000 ασφαλισμένων στους κλάδους ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αρμοδιότητα σε θέματα πολιτικής εθνικής άμυνας και επιτελικού σχεδιασμού, Οικονομικός Διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής και Έπαρχος Ικαρίας, με εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, προγραμμάτων ΚΠΣ και ΕΣΠΑ, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
Υπήρξε αιρετό μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Γυμναστηρίου Χαλανδρίου, Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας. Υπηρέτησε ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός Στρατολογικού.
Ο Κώστας Δόλογλου, υπήρξε στέλεχος της ΝΔ και είχε θητεύσει σε θέσεις της κεντρικής διοίκησης όπως διευθυντής του διαγραμματειακού οργάνου του κόμματος.
Ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει δύο παιδιά. 


Για το Δ.Σ.
    Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 
Καρέλης Δημήτριος                                                             Καλπούζος Ιωάννης
Για μια ακόμη φορά τα κάστανα από τη φωτιά έβγαλαν οι τακτικοί καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ στην καταμέτρηση της Περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ/ΔΕΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π./ΔΕΗ-Κ.Η.Ε.
Αθήνα 12/07/2017
Για μια ακόμη φορά τα κάστανα από τη φωτιά έβγαλαν οι τακτικοί καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ στην καταμέτρηση της Περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς

Για μια ακόμη φορά τα κάστανα, κυριολεκτικά, από τη φωτιά έβγαλαν οι τακτικοί καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην καταμέτρηση της Περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς.
Το πρόβλημα, αναφορικά με την καθυστέρηση εγκατάστασης του αναδόχου εργολάβου καταμέτρησης στην Περιοχή, με κίνδυνο να μην καταμετρηθούν χιλιάδες πελάτες, λύθηκε με την «επιστράτευση» των τακτικών Καταμετρητών της Περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς αλλά και την προσωρινή απόσπαση συναδέλφων από τις όμορες περιοχές της Αθήνας, του Περιστερίου, του Πειραιά και της Καλλιθέας, ενώ ανέδειξε και πάλι, περίτρανα και σε όλο τους το μεγαλείο, τις παθογένειες ενός πανθομολογούμενου πλέον αποτυχημένου μοντέλου.
Οι συνάδελφοι Καταμετρητές υπερέβαλαν εαυτόν για να φέρουν εις πέρας το εγχείρημα, υπέμεναν και επέμειναν αγόγγυστα, μέσα σ’ ένα άγνωστο για τους περισσότερους περιβάλλον, κάνοντας τη δουλειά τους, όπως πάντα, με ζήλο και αυταπάρνηση, με δικά τους μεταφορικά μέσα και σε συνθήκες αφόρητου καύσωνα.
Τα αποτελέσματα άκρως θεαματικά και ηλίου φαεινότερα, η δε διαφορά ποιότητας πασιφανής, καθώς για παράδειγμα, τα ακαταμέτρητα – κλειστά μειώθηκαν ως και 75% (!!!) σε σχέση με τις μετρήσεις των τελευταίων ετών που πραγματοποιούνταν από εξωτερικό συνεργάτη.
Αναμένουμε την έμπρακτη αναγνώριση της Διοίκησης προς τους συναδέλφους που έπραξαν τα δέοντα, ώστε να μην εκτεθεί ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας προς τους πελάτες – καταναλωτές και τους παρόχους Η.Ε., από τις άστοχες ενέργειες κάποιων που εξακολουθούν να επενδύουν στο λάθος.
Το Σωματείο μας στήριξε για ευνόητους λόγους την προσπάθεια της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής για τη λύση του προβλήματος, δεν μπορεί όμως να μην στηλιτεύσει τις πολιτικές και διοικητικές επιλογές που οδήγησαν σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που θα μπορούσε να εκθέσει ανεπανόρθωτα το κύρος του Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ.
Η εναντίωση και η σθεναρή αντίδρασή μας στην ανάθεση της καταμέτρησης των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε τρίτους δεν αποτελεί δογματισμό αλλά στοιχειοθετημένη αντίληψη και θέση, η οποία εκφράζεται επίσημα και διαχρονικά, τεκμηριωμένη με αδιάσειστα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία.
Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά πως η μόνη λύση για το ΔΕΔΔΗΕ είναι η Καταμέτρηση να γίνεται με ίδια μέσα, με αξιοποίηση του υπάρχοντος τακτικού προσωπικού Καταμετρητών (ΔΟ2Β), ταυτόχρονα με προσλήψεις και μετατάξεις τακτικού προσωπικού με την ειδικότητα του Καταμετρητή, πιθανόν και με αυξημένα προσόντα, όπως το πτυχίο ηλεκτρολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας μέσης εκπαίδευσης, ώστε να αποτελέσουν τον κορμό υποστήριξης της τηλεμέτρησης, αν και όποτε εκείνη επεκταθεί στο σύνολο των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, με πιθανή παράλληλη αξιοποίηση μέρους των σημερινών εργολαβικών εργαζόμενων.
Ως την οριστική απομάκρυνση των εργολάβων, απαιτείται πλήρης και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εργολαβικών συμβάσεων, με ταυτόχρονη επιβολή των απαιτούμενων ρητρών, χωρίς διττές ερμηνείες και αναγνώσεις.
Συγχαρητήρια στους συναδέλφους που συνέβαλλαν ώστε να λυθεί το ζήτημα, κατά το μάλλον αναίμακτα, αν δεν συνυπολογίσουμε βέβαια την απώλεια των καλοκαιρινών αδειών για κάποιους εξ αυτών.
Για το Δ.Σ.
    Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 


Καρέλης Δημήτριος                                                             Καλπούζος Ιωάννης Η εξαιρετική συνεισφορά των Καταμετρητών ΔΕΔΔΗΕ στον εντοπισμό και τις διαδικασίες διερεύνησης ρευματοκλοπών

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ/ΔΕΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π./ΔΕΗ-Κ.Η.Ε.
Αθήνα 26/06/2017
Η εξαιρετική συνεισφορά των Καταμετρητών ΔΕΔΔΗΕ στον εντοπισμό και τις διαδικασίες διερεύνησης ρευματοκλοπών

Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τμήματος του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών, αλλά και του Κώδικα ΕΔΔΗΕ, ο Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ), επισημαίνει για μια ακόμη φορά την τεράστια συνεισφορά των Καταμετρητών στον εντοπισμό και τις διαδικασίες διερεύνησης και διαπίστωσης ρευματοκλοπών.
Ο Σύλλογός μας εδώ και πολλά χρόνια, επανειλημμένα και σε όλους τους τόνους, καταδεικνύει την σοβαρότητα της «επιδημικής» αυτής κατάστασης στις μετρητικές διατάξεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, σε επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά, σήμερα όμως το πρόβλημα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, αλλά και των πάσης φύσεως επιτηδείων που λυμαίνονται το χώρο και μάλιστα διατείνονται πως κανείς δεν είναι σε θέση να τους αποκαλύψει.
Αυτή τη φορά, προς επίρρωση των λεγομένων μας για την συνεισφορά των  Καταμετρητών, δεν θα επικαλεστούμε μόνο στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ ή της ΔΕΗ, αλλά το ίδιο το Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών της ΡΑΕ, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο α και β του άρθρου 4 (Τρόποι εντοπισμού των ρευματοκλοπών, μέσω των δελτίων αναφορών των καταμετρητών κατά τη λήψη των ενδείξεων τακτικής ή έκτακτης καταμέτρησης, ειδικά σε «διαπιστωμένες ρευματοκλοπές», περιπτώσεις δηλαδή κατά τις οποίες τα ευρήματα «είναι εμφανή, απτά και αδιάσειστα και τεκμηριώνουν κατά τρόπο αναμφισβήτητο την τέλεση ρευματοκλοπής»).
Χιλιάδες Δελτία Αναφοράς Καταμετρητών (ΔΑΚ), έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια, με μεγάλο ποσοστό αυτών να αναφέρονται σε πιθανές και διαπιστωμένες ρευματοκλοπές, ενώ εκατομμύρια κιλοβατώρων έχουν καταγραφεί και χρεωθεί. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι τεράστιος όγκος αυτών δεν διεκπεραιώνονται λόγω έλλειψης τεχνικού προσωπικού.
Και ενώ «οι πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα, βάσει εσωτερικών οδηγιών της εταιρείας διανομής δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις τρέχουσες συνθήκες», όπως υποστηρίζει η ΡΑΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ, παρά το γεγονός ότι έχει στη διάθεσή του το έμπειρο προσωπικό των Καταμετρητών, όχι μόνο δεν το αξιοποιεί πλήρως, τουναντίον επιχειρείται από κάποιους εντός της εταιρίας η ουσιαστική αδρανοποίησή τους και η χρησιμοποίησή τους σε διοικητικές υπηρεσίες, κάτι που ουδέποτε συμπεριλαμβάνονταν στα καθήκοντά τους.
Όπως προβλέπουν οι μόνιμες οδηγίες της επιχείρησης (ΜΟΔ πρώην ΔΕΗ σήμερα ΔΕΔΔΗΕ) και η Οδηγία 81 Καταμέτρησης, «κύριο και στοιχειώδες καθήκον του Καταμετρητή είναι η λήψη ένδειξης» και ο γενικός οπτικός έλεγχος του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και συνολικά της μετρητικής διάταξης. Η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να επανεξετάσει άμεσα τη γενικότερη στάση της έναντι της νευραλγικής αυτής Ειδικότητας – Κατηγορίας, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αμιγώς διοικητική και επ’ ουδενί λόγω δεν μπορεί να υπολογίζει τον Καταμετρητή ως «υπάλληλο γραφείου», καθώς η εξωτερική εργασία του είναι εξαιρετικά επωφελής για την ίδια την επιχείρηση, τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο, καθώς η ορθή μέτρηση ενός κοινωνικού αγαθού, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και ο εμπεριστατωμένος έλεγχος για περιπτώσεις επικινδυνότητας, αλλά και της παραβατικότητας, είναι το σημαντικότερο μέρος της δραστηριότητας του Καταμετρητή.
Δεν ξεχνούμε ποτέ τον παλαιότατο χαρακτηρισμό του Καταμετρητή ως «το μάτι και το αυτί της επιχείρησης» και δεν θα δώσουμε άλλοθι σ’ εκείνους που έχουν άλλα σχέδια.
Η μόνη λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καταγραφή της ορθής κατανάλωσης, του αποτελεσματικού ελέγχου αλλά και την αντιμετώπιση της παραπτωματικής συμπεριφοράς γύρω από τη μετρητική διάταξη, είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με την ειδικότητα του Καταμετρητή.

Για το Δ.Σ.
    Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

Καρέλης Δημήτριος                                                             Καλπούζος Ιωάννης


Στη φάση της υλοποίησης η χορήγηση διακριτής στολής στους Καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ/ΔΕΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π./ΔΕΗ-Κ.Η.Ε.
Αθήνα 20/06/2017
Στη φάση της υλοποίησης η χορήγηση διακριτής στολής στους Καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ, εξαίρει την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ και της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας (ΔΟΑΕΣΜ) του ΔΕΔΔΗΕ στην πρόσφατη (Α.Π. 1700/ 23-05-2017) επιστολή μας για το πρόβλημα με τη «μη χορήγηση προβλεπόμενων εφοδίων ιματισμού - υπόδησης και εφοδίων θέσεως στους τακτικούς καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ».
 Ο Σύλλογός μας είχε προτείνει στο παρελθόν την χορήγηση διακριτής στολής στους καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ, πρόταση που είχε εξεταστεί  λεπτομερώς και είχε τύχει ευρύτατης αποδοχής, έμεινε όμως τελικά στα συρτάρια της επιχείρησης.
Η πρόταση επανήλθε με την πρόσφατη επιστολή μας και συζητήθηκε στη συνέχεια διεξοδικά με την αρμόδια διεύθυνση της εταιρίας, ενώ σε πρόσφατη συνάντηση του Προεδρείου με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο αλλά και με την Διεύθυνση του ΔΟΑΕΣΜ, ενημερωθήκαμε πως η χορήγηση διακριτών στολών στους Καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ μπήκε σε φάση τελικής έγκρισης, ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να είναι δυνατή η χρήση τους από τους Συναδέλφους Καταμετρητές.
Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ, έχει προσανατολίσει τη δράση του σε πρακτικές, εποικοδομητικές, γόνιμες και εφαρμόσιμες προτάσεις κι όχι σε στείρους, ανέξοδους και αναποτελεσματικούς αφορισμούς, για τα ζητήματα που αφορούν τους συναδέλφους και τις εταιρίες του Ομίλου ΔΕΗ, κυρίως δε για τον ΔΕΔΔΗΕ, στον οποίο υπηρετεί ο κύριος όγκος των μελών μας.
Πολλές από τις προτάσεις αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί (εκπαίδευση, έλεγχος εργολάβων κλπ) από την επιχείρηση, άλλες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης ή της κατάθεσης.
Πολύ σύντομα κατατίθεται και επίσημα η πρότασή μας για την οριστική και αποτελεσματική λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν χρόνια τώρα την δραστηριότητα της Καταμέτρησης.

Για το Δ.Σ.
    Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

Καρέλης Δημήτριος                                                             Καλπούζος Ιωάννης 


Στις εργασίες του 38ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα συμμετείχε ο Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ

Στις εργασίες του 38ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα συμμετείχε ο Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών – Εισπρακτόρων Ομίλου ΔΕΗ

Στις εργασίες του 38ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα συμμετείχε ενεργά ο Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών – Εισπρακτόρων Ομίλου ΔΕΗ.
Στις εργασίες του 38ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου συμμετείχαν ως Σύνεδροι ο Πρόεδρος Δημήτρης Καρέλης, ο Αντιπρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Νίκος Χριστοδούλου, ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Καλπούζος και ο Ταμίας Σπύρος Σπυρόπουλος.
Το Συνέδριο άρχισε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Μαΐου και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 31 Μαΐου με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Το προεδρείο του Συλλόγου πραγματοποίησε παράλληλα επισκέψεις σε τοπικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας όπως και στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα του Ν. Φλώρινας.

Οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας χρησιμοποιούνται ως σταθμοί βάσης και είναι οι πλέον οικονομικοί σταθμοί παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας. Στη χώρα μας αυτοί οι σταθμοί χρησιμοποιούν ως καύσιμο κυρίως το λιγνίτη. Ο λιγνίτης, καλούμενος και φαιάνθρακας, είναι οργανικής προελεύσεως πέτρωμα, του οποίου το κύριο στοιχείο είναι ο άνθρακας (με περιεκτικότητα από 50% έως 70%). Περιέχει, επίσης, νερό, υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο.
Τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη εξασφαλίζουν το σημαντικότερο για την ελληνική οικονομία ενεργειακό καύσιμο, το λιγνίτη, στον οποίο βασίστηκε ο εξηλεκτρισμός της χώρας μας από τη στιγμή της ίδρυσης της Επιχείρησης της ΔΕΗ.

Ο λιγνίτης βρίσκεται σε αφθονία στο υπέδαφος της Ελλάδας. Η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση σε παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκτη θέση παγκοσμίως.
Η χρήση του λιγνίτη, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποφέρει στην Ελλάδα τεράστια εξοικονόμηση συναλλάγματος (περίπου 1 δισ. δολάρια ετησίως). Ο λιγνίτης είναι καύσιμο στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΗ, γιατί έχει χαμηλό κόστος εξόρυξης, σταθερή και άμεσα ελέγξιμη τιμή και παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια στον ανεφοδιασμό καυσίμου. Συγχρόνως, προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική περιφέρεια, ιδιαίτερα σε περιοχές που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Ο λιγνίτης έχει συντελέσει τα μέγιστα στην αύξηση του εθνικού προϊόντος.
Το πρόγραμμα εργασιών του 38ου Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Αρχίζουν το απόγευμα της Δευτέρας 29 Μαΐου στην Πτολεμαΐδα οι εργασίες του 38ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 31 Μαΐου με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόγραμμα των εργασιών 
Ο Π.Σ.Κ.Ε./ΔΕΗ ζητά την χορήγηση των προβλεπόμενων εφοδίων ιματισμού - υπόδησης και εφοδίων θέσεως στους τακτικούς καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

Επιστολή για τη «Μη χορήγηση προβλεπόμενων εφοδίων ιματισμού - υπόδησης και εφοδίων θέσεως (ΕΡΓΑΛΕΙΑ) στους τακτικούς καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ» απέστειλε ο Πανελλαδικός σύλλογος Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ στις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρίας, κοινοποιώντας την ταυτόχρονα ενημερωτικά στους διευθυντές Περιφερειών και Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ.
Αναμένουμε άμεσα την επίλυση του ζητήματος.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ/ΔΕΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π./ΔΕΗ-Κ.Η.Ε.

Αριθ. Πρωτ.: 1700                                              Αθήνα 23-05-2017

ΠΡΟΣ: ΔΕΔΔΗΕ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ     ΜΕΡΙΜΝΑΣ,  Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ

Κοιν.: Σπίγκος Χρήστος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ,
           Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 ΑΘΗΝΑ
 ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
          Λεωφόρος Συγγρού 49, 117 43, ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Μη χορήγηση προβλεπόμενων εφοδίων ιματισμού - υπόδησης και εφοδίων θέσεως στους τακτικούς καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ
Σχετικά: ΔΕΗ/ΜΟΔ-ΔΙ-8-2-Έκδοση 1η /18.10.89.

  Το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογός μας έγινε αποδέκτης πολλών ερωτημάτων και παραπόνων από συναδέλφους σχετικά με την μη χορήγηση τα τελευταία χρόνια των προβλεπόμενων εφοδίων ιματισμού - υπόδησης και εφοδίων θέσεως των τακτικών καταμετρητών του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις μόνιμες οδηγίες της διοίκησης (ΜΟΔ), με αποτέλεσμα την συνεχή οικονομική επιβάρυνσή τους αυτές τις δύσκολες για όλους μας εποχές.
Η ΜΟΔ-ΔΙ-8-2-Έκδοση 1η /18.10.89/Σελίδα 3η/παράρτημα β, προέβλεπε την χορήγηση και τακτική αντικατάσταση και λόγω της φύσεως της εργασίας τους στους καταμετρητές, αδιάβροχο, σακάκι φορεσιάς, παντελόνι φορεσιάς, σακάκι δερμάτινο, πουκάμισο, αρβύλες, παπούτσια, ζώνη, γραβάτα, ύφασμα και επίδομα ραφής στολών, πράγμα που υλοποιούσαν τα αρμόδια ΒΟΚ χωρίς κανένα πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια.
Επιπροσθέτως στην Οδηγία 81 Καταμέτρησης προβλέπεται η χορήγηση υλικών που απαιτούνται για τον έλεγχο και την καταμέτρηση παροχών (πένσες, κατσαβίδια, κόφτες, γάντια κλπ.)
Να επισημάνουμε πως η ειδικότητα του καταμετρητή μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία και τις αναφορές αρμόδιων υπηρεσιών της ΔΕΗ, ήταν ανέκαθεν πρώτη σε μικροατυχήματα εν ώρα εργασίας στην Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνεπώς η χορήγηση των απαιτουμένων εφοδίων ιματισμού - υπόδησης και θέσεως είναι προδήλως επιβεβλημένη για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, αλλά και την πρόληψη τραυματισμών.
Ο Σύλλογός μας πρότεινε από το 2012 την χορήγηση διακριτής στολής στους καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ, πρόταση που αν και εξετάστηκε λεπτομερώς και έτυχε ευρύτατης αποδοχής, δεν υλοποιήθηκε ποτέ, τουναντίον κόπηκε ή ελαχιστοποιήθηκε η έως τότε θεσμοθετημένη  χορήγηση  των απαιτουμένων εφοδίων.
    Ευελπιστούμε και αναμένουμε την άμεση παρέμβαση και θετική ανταπόκρισή σας για την τακτοποίηση του ζητήματος.

Για το Δ.Σ.
    Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

Καρέλης Δημήτριος                                                             Καλπούζος Ιωάννης 


Οι πρώτες βοήθειες μετά το τσίμπημα της σφήκας

Εφιστούμε την προσοχή, ιδιαίτερα αυτή την εποχή και κυρίως στους αλλεργικούς συναδέλφους καταμετρητές. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και φέρουμε μαζί μας stick με αμμωνία για τσιμπήματα από έντομα ή ένεση αδρεναλίνης για τους αλλεργικούς.

Τι πρέπει να κάνουμε όταν μας τσιμπήσει ένα έντομο ή κάποιο φίδι; Κινδυνεύουμε και αν ναι πόσο πολύ; Διαβάστε ένα χρήσιμο οδηγό επιβίωσης και μην ξεχνάτε, πάνω από όλα χρειάζεται ψυχραιμία.

Τα τσιμπήματα της σφήκας ή της μέλισσας δεν είναι θανατηφόρα και σε γενικές γραμμές μπορεί να πονάμε, αλλά δεν κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουν μόνο όσοι είναι αλλεργικοί και δεν το ξέρουν.

Εκείνοι που είναι αλλεργικοί και το γνωρίζουν και πιο προσεκτικοί είναι αλλά και εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα φάρμακα είναι (πχ ένεση αδρεναλίνης). Επίσης είναι επικίνδυνο για όλους μας να δεχτούμε πολλαπλά και απανωτά τσιμπήματα, κάτι που συμβαίνει εάν “πέσουμε” σε κυψέλη και ταράξουμε τα έντομα.

Όταν μας τσιμπήσει μια μέλισσα ή σφήκα το δέρμα πρήζεται και κοκκινίζει σαν τοπική φλεγμονώδη αντίδραση στο δηλητήριο του κεντριού. Ο πόνος είναι αρκετά έντονος και μπορεί να διαρκέσει από κάποιες ώρες, μέχρι λίγες ημέρες.

Το πρήξιμο στην περιοχή εντείνει τον πόνο αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε εάν η σφήκα ή η μέλισσα μας τσιμπήσει στον λαιμό ή μέσα στο στόμα και αυτό γιατί το πρήξιμο μπορεί να φράξει τον αέρα και να δυσκολέψει την αναπνοή μας.

Μόλις μας τσιμπήσει μια μέλισσα/σφήκα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε το κεντρί, προσεκτικά με ένα τσιμπιδάκι. Προσοχή μην πιέσετε το κεντρί για να το βγάλετε γιατί μπορεί να εισχωρήσει βαθύτερα, ή ακόμη με την πίεση να χυθεί περισσότερο δηλητήριο μέσα μας.

Μόλις το αφαιρέσουμε πρέπει να τοποθετήσουμε πάγο, ή κάποια κορτιζονούχα αλοιφή. Εάν έχουμε την δυνατότητα μπορούμε να πάρουμε και ένα αντισταμινικό χάπι που θα μας ανακουφίσει από τα συμπτώματα.

Αν ύστερα από λίγη ώρα νιώσουμε δυσκολία στην αναπνοή, ζαλάδα, ιδρώνουμε, ή μελανιάσουμε, τότε είμαστε αλλεργικοί και δεν το ξέρουμε και έχουμε πάθει σοκ. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει ΑΜΕΣΩΣ να πάμε στο νοσοκομείο δίχως άλλη καθυστέρηση.

Οι αλλεργικοί θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδική ταυτότητα, περασμένη στον λαιμό ή στο χέρι, που θα αναφέρει την αλλεργία τους, γιατί μπορεί να χάσουν τις αισθήσεις τους από το τσίμπημα και κανείς να μην γνωρίζει τι έχουν πάθει.

Πηγή: iatropedia.gr


video

Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ : Λέμε ΟΧΙ στη συστηματική ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ/ΔΕΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π./ΔΕΗ-Κ.Η.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 23-05-2017
Θέμα: Συστηματική ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε καταμετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ έχει επανειλημμένως τονίσει, ότι η συγκεκριμένη διοικητική ενέργεια της συστηματικής ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων σε τακτικούς Καταμετρητές της εταιρίας του ΔΕΔΔΗΕ είναι  μη σύννομη, αντισυμβατική και αντικανονιστική διαδικασία, που παραβιάζει σαφείς διατάξεις, οι οποίες διέπουν την άσκηση των καθηκόντων της Κατηγορίας – Ειδικότητας του Καταμετρητή (ΔΟ2Β).
Ειδικότερα, τα καθήκοντα των Καταμετρητών του ΔΕΔΔΗΕ περιγράφονται με ακρίβεια και σαφήνεια στην Οδηγία 81 (ΜΟΔ), η οποία δεν έχει υποστεί έως σήμερα καμιά τροποποίηση.
Εξάλλου, το προσωπικό της εν λόγω κατηγορίας-ειδικότητας μεταφέρθηκε συνολικά από τη ΔΕΗ στο ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της φύσεως και της αναγκαιότητας της εργασίας του, η οποία είναι σημαντικότατη εξωτερική δραστηριότητα, για την οποία άλλωστε λαμβάνει και Ειδικό Επίδομα Φύσεως Εργασίας.
Η συστηματική και επί μακρόν ετεροαπασχόληση και ανάθεση επιπρόσθετων εργασιών, που δεν απορρέει από επείγουσες και απρόβλεπτες συνθήκες και λαμβάνεται για χρόνο αόριστο, δεν εμπίπτει στα όρια του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη και προφανώς συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής σύμβασης, στοιχεία που την καθιστούν αυτομάτως παράνομη.
Επιπροσθέτως, η επίκληση των ελλείψεων προσωπικού δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει το κινούν αίτιον για την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι ελλείψεις αυτές αποτελούν μόνιμο και διαχρονικό φαινόμενο και όχι συγκυριακή περίπτωση.
Κυρίως όμως, με το παραπάνω πρόσχημα, επιχειρείται η απαξίωση μιας εξαιρετικά νευραλγικής και αποδοτικής δραστηριότητας, ενώ εγείρονται ερωτήματα για την σπουδή με την οποία κάποιοι εγγράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις εντολές της κεντρικής διοίκησης για την διενέργεια τακτικών ελέγχων από καταμετρητές-ελεγκτές, τακτικούς υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την ορθότερη λειτουργία του συστήματος ελέγχου των μετρητικών διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την επιτακτική ανάγκη εμπεριστατωμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση παρεμβάσεων τρίτων στους μετρητές (ρευματοκλοπών, παράνομων επανασυνδέσεων, έλεγχο αποκοπών λόγω χρέους, κλπ), αλλά και τον επιβεβλημένο και απαιτούμενο έλεγχο των εργολαβιών καταμέτρησης, των φωτοβολταϊκών συστημάτων και της τηλεμέτρησης, την ώρα που διαθέτουν ικανότατο και εκπαιδευμένο τακτικό προσωπικό με την ειδικότητα του Καταμετρητή (ΔΟ2Β), που αποδεδειγμένα εκτελεί αποτελεσματικά και άψογα τα καθήκοντά του, όπου φυσικά του «επιτρέπεται».
Επισημαίνουμε δε πως η τακτική κάποιων προϊστάμενων να ασκούν «παράνομη βία» προκαλώντας «ηθική βλάβη» στους συναδέλφους, διαταράσσοντας την εργασιακή ειρήνη, θα αντιμετωπιστεί από μέρους του σωματείου μας άμεσα και με την δέουσα αυστηρότητα (330 ΠΚ).
Ενόψει των ανωτέρω, ο Πανελλαδικός Σύλλογος Καταμετρητών Ομίλου ΔΕΗ, ενημερώνει ότι επιφυλάσσεται του νομίμου δικαιώματός του να ασκήσει και να εξαντλήσει  όλα τα νόμιμα μέσα και κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου οι συνάδελφοι καταμετρητές ΔΟ2Β, να απαλλαγούν άμεσα και στο σύνολό τους των αλλότριων καθηκόντων που τους ανατέθηκαν.
Εν κατακλείδι, ο Σύλλογός μας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους, υπηρεσιακούς και πολιτικούς φορείς, παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και καταναλωτές, για τα τραγικά τεκταινόμενα στην δραστηριότητα της καταμέτρησης και την προβληματική κατάσταση στην οποία έχει εκείνη περιέλθει εξαιτίας της εκχώρησής της σε τρίτους, καταθέτοντας άμεσα και δημόσια πλέον τις προτάσεις του, καλώντας παράλληλα την διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της.
Για το Δ.Σ.
    Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

Καρέλης Δημήτριος                                                             Καλπούζος Ιωάννης 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Δ.Ε.Η.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.-Κ.Η.Ε.
Αρ. Εγγρ. Βιβλ. Πρωτ. Αθηνών 63 /3-4-1975
Αρ.Τροπ. Καταστ. Πρωτ. Αθηνών 2077/3-7-1985
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73 – 75 ΑΘΗΝΑ 104 32
ΤΗΛ. 2105222049 – FAX 2105227287
E-mail: pskedei@gmail.com

Facebook

πρόΘΕΣΗ

πρόΘΕΣΗ