Προστατεύστε τον εαυτό σας και τους άλλους!

Προστατεύστε τον εαυτό σας και τους άλλους. Ακολουθήστε πιστά τις εντολές των αρμοδίων αρχών, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα ή έχετε ιατρικό ιστορικό, μιλήστε άμεσα με το γιατρό σας και ενημερώστε την υπηρεσία.