Ενα βήμα πιο κοντά ο διαγωνισμός για «έξυπνους» μετρητές ρεύματος

Ένα μικρό βήμα προς την υλοποίηση του προγράμματος έξυπνων μετρητών σε 200.000 καταναλωτές ηλεκτρικού έγινε την περασμένη Πέμπτη, καθώς το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ απέρριψε την προδικαστική προσφυγή των εταιριών OTE-INTRAKAT-INTRASOFT INTERNATIONAL οι οποίες από κοινού διεκδικούσαν την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Έτσι μόνη εκκρεμότητα είναι η έκδοση απόφασης από το ΣτΕ στο οποίο η ίδια κοινοπραξία κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εγκυρότητας του διαγωνισμού.
Η απόφαση αναμένεται τις τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου ή τις πρώτες του Φεβρουαρίου και όπως αναφέρουν νομικές πηγές, οι πιθανότητες αποδοχής των ασφαλιστικών μέτρων από το Δικαστήριο είναι μικρές. Στην αντίθετη περίπτωση, πάντως, η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού θα προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις, τη στιγμή που ο συγκεκριμένο διαγωνισμός τρέχει πάνω από μια τριετία.
Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της Ένωσης Εταιριών OTE-Intrakat-Intrasoft International κατά του πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης του διαγωνισμού. Οικονομική προσφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, εκτός της παραπάνω κοινοπραξίας, κατέθεσε επίσης και η Intracom Telecom. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, η προσφορά της τελευταίας είναι πολύ χαμηλότερη από αυτήν της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει και ο ΟΤΕ και μάλιστα σε ποσοστό που δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Έτσι θεωρείται δεδομένο ότι σε περίπτωση που το ΣτΕ δεν κάνει δεκτή της αίτηση της κοινοπραξίας OTE-Intrakat-Intrasoft Int., μειοδότης και ανάδοχος θα αναδειχθεί η Intracom Telecom.
Παρά το ότι ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι σχετικά μικρός, της τάξης των 50 εκατομμυρίων με βάση την μικρότερη προσφορά, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί αποκτά πρόκριμα για τον «μεγάλο» διαγωνισμό μέσω του οποίου θα γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνων ψηφιακών μετρητών στο 80% των μετρητών της χώρας, δηλαδή σε περίπου 6 εκατομμύρια σημεία και προϋπολογισμού άνω του ενός δις. ευρώ.
Η σημερινή διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αντικατάσταση των σημερινών αναλογικών μετρητών με ψηφιακούς, «έξυπνους» μετρητές, καθώς με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια σοβαρή υποδομή για την αναβάθμιση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι οι «έξυπνοι μετρητές» θα μπορούν να καταγράφουν τις καταναλώσεις σε περισσότερες της μιας ωρολογιακές ζώνες, προσφέρουν τεράστια ευελιξία στη διαχείριση της κατανάλωσης, επιτρέπουν στον καταναλωτή να γνωρίζει ακριβώς το προφίλ της κατανάλωσης ώστε να κάνει εξοικονόμηση, ενώ διευκολύνουν και την παραγωγή ενέργειας από τους ίδιους τους καταναλωτές.
Μέσω του πιλοτικού προγράμματος εγκατάστασης των 200.000 μετρητών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε οικιακούς και μικρούς επαγγελματικούς καταναλωτές (όλοι στη χαμηλή τάση), θα αξιολογηθούν εκτός των άλλων, δύο τεχνολογίες μετάδοσης δεδομένων: της ενσύρματης (Power Line Carrier) μετάδοσης και της ασύρματης GPRS/3G.
(euro2day.gr)
Μ. Καϊταντζίδης